Alt i tømrer-, snedker- og montagearbejde

Håndværkerfradrag


Håndværkerfradrag (taget fra hjemmesiden www.haandvaerkerfradrag.dk)
Ved istandsættelse, reperationer, installationer, fornyelser, udskiftninger eller forbedringer i din bolig, kan du få skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med arbejdet. Dog maksimum et fradrag på 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden pr. år. Det er dog ikke muligt at få fradrag til nybyg, eksempelvis hvis man ønsker at opføre en tilbygning til sit hus, eller opføre en ny garage.

Håndværkerfradrag kan gives til følgende reperations- og vedligeholdelsesopgaver, samt installationer.

- Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, tagrender og afløb
- Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og døre med glas
- Reparation, maling og isolering af ydervægge
- Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
- Fornyelse eller etablering af dræn
- Radonsikring
- Installation af solfangere og solceller

6 trin du skal igennem for at kunne få håndværkerfradrag

1. Sikrer dig at du er berettiget til fradraget
Du skal være beboer i en ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig, have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan kun udnytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse. Som leverandør skal du have et CVR-nummer og være momsregistret eller CPR-nummer, hvis der er tale om serviceydelser. Fradraget er 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 45.000 kr. (3 x 15.000 kr.). Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, selv betale for det arbejde, de får fradrag for. NB: Du kan maksimalt få 30.000 kr. pr. husstand + 15.000 kr. for antallet af hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv få et fradrag for arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for.

2. Bestil et stykke arbejde med fradrag
Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget.

3. Få dokumentation for arbejdet
Det er vigtigt at du husker at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hvis det er en virksomhed som udfører arbejdet, skal du sørge for at få en faktura. Hvis der er tale om serviceydelser, som rengøring, havearbejde og børnepasning, kan man benytte sig af en seviceerklæring. Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men at SKAT kan bede om at se den, i op til tre år efter udgangen af indkomståret.

4. Betal for arbejdet med elektronisk betalingsform
Betalingen til leverandøren skal ske med en elektronisk betalingsform

- Betalingskort
- Overførsel via bank eller netbank
- Indbetalingskort

5. Oplys din udgift til SKAT fra slutningen af 2011 via www.tastselv.skat.dk
Du skal indtaste din udgift for 2011 på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. Det kan du gøre fra 1. december 2011 og ind til udgangen af februar 2012. Du skal bruge din dokumentation for arbejdet og betalingen, når du indtaster udgiften. SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale i skat i det år hvor arbejdet er udført.

6. Gem dokumentationen for arbejdet og betalingen
Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb.


Få yderligere information på www.haandvaerkerfradrag.dk